ลิเวอร์เบิร์ด ที่มาของตราสโมสรลิเวอร์พูล

ไม่ใช่หงส์ ไม่ใช่เป็ด แต่คือนก นี่คือที่มาของสัญลักษณ์ลิเวอร์พูล